Liên hệ

Chúng tôi mong muốn nhận được ý kiến từ bạn. Mọi thắc mắc về sức khỏe vui lòng gửi về:

Địa chỉ: 34 Đồng Đen, Phường 3, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.

Email: info@lemoslab.org